Tarieven

Uurtarief

De advocatuur kent geen vaste tarieven. Het te hanteren tarief varieert per advocaat (van € 135,-- tot € 300,-- per uur, exclusief BTW en verschotten). Dit is een gebruikelijk uurtarief in de advocatuur. Afhankelijk van een aantal factoren kan dit tarief hoger of lager uitvallen. Deze factoren kunnen onder andere zijn:

  • Spoedeisendheid
  • Benodigde kennis
  • Financieel belang
  • Uw draagkracht
  • Eindresultaat

Vast bedrag

Ook worden all-in prijzen gehanteerd. Hierbij krijgt u van tevoren een indicatie van de totale kosten.

Incassotarief

Bij het incasseren van openstaande vorderingen hanteren wij, behoudens andere prijsafspraken, de volgende percentages voor het buitengerechtelijk traject. Deze percentages worden berekend over het werkelijk geïncasseerde bedrag. Het is tevens mogelijk een combinatie van een uurtarief en een provisie percentage af te spreken. Een no-cure-no-pay, prijsafspraak behoort bij Roest Singh Advocaten tevens tot de mogelijkheden. Uitgangspunt daarbij is telkens dat de debiteur de kosten betaalt.

  Euro Procent
Over de eerste: € 2.949,57 15%
Over het meerdere tot: € 5.899,14 10%
Over het meerdere tot: € 14.747,86 8%
Over het meerdere tot: € 58.991,43 5%
Over het meerdere boven: € 58.991,43 3%

 

Gefinancierde rechtsbijstand

Indien u niet in staat bent de (volledige) kosten van de rechtsbijstand te betalen, is het ook mogelijk te procederen op basis van een toevoeging. U kunt onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Wij kunnen voor u een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Bij de verlening van de toevoeging wordt een eigen bijdrage vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand (afhankelijk van de hoogte van uw inkomen). De eigen bijdrage en de griffierechten dient u aan uw advocaat te voldoen. De overige kosten van de rechtsbijstand worden gedragen door de overheid.

Criteria

De belangrijkste criteria om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand zijn:

  1. Het moet gaan om een juridisch probleem
  2. Het financieel belang van de zaak
  3. De hoogte van uw inkomen
  4. De hoogte van uw vermogen.
Tabel inkomensgrenzen en eigen bijdrage vanaf 1 januari 2017
Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen
t/m € 18.700 € 196 t/m € 26.000
€ 18.701 - € 19.400 € 360 € 26.001 - € 27.000
€ 19.401 - € 20.400 € 514 € 27.001 - € 28.300
€ 20.401 - € 22.300 € 669 € 28.301 - € 31.500
€ 22.301 - € 26.400 € 823 € 31.501 - € 37.300
Boven de € 26.400 Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
Boven de € 37.300

 
Ook de eigen bijdragen in het geval van een Lichte Advies Toevoeging (LAT) worden verhoogd. Deze eigen bijdragen worden:

Tabel reguliere eigen bijdragen LAT
Alleenstaand Eigen bijdrage Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
€ 19.400 en lager € 77 € 27.000 en lager
Tussen € 19.400 en ten hoogste € 26.400 € 129 Tussen € 27.000 en ten hoogste € 37.300
Boven de € 26.400 Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
Boven de € 37.300

 
Voor toevoegingen voor scheidings- en aanverwante zaken die u aanvraagt vanaf 1 januari 2017 gelden de volgende eigen bijdragen:

Tabel eigen bijdragen personen- en familierecht
Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen
t/m € 18.700 € 340 t/m € 26.000
€ 18.701 - € 19.400 € 412 € 26.001 - € 27.000
€ 19.401 - € 20.400 € 566 € 27.001 - € 28.300
€ 20.401 - € 22.300 € 720 € 28.301 - € 31.500
€ 22.301 - € 26.400 € 849 € 31.501 - € 37.300
Boven de € 26.400 Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
Boven de € 37.300

 
Voor een LAT met bovengenoemde zaakcodes gelden de volgende eigen bijdragen:

Tabel eigen bijdragen LAT personen- en familierecht
Alleenstaand Eigen bijdrage Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
€ 19.400 en lager € 108 € 27.000 en lager
Tussen € 19.400 en ten hoogste € 26.400 € 142 Tussen € 27.000 en ten hoogste € 37.300
Boven de € 26.400 Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
Boven de € 37.300

 

Overige kosten

Het is mogelijk dat u naast een toevoeging toch nog andere kosten bent verschuldigd. Bijvoorbeeld griffierecht en kosten voor uittreksels. Wij geven vooraf een schatting van de te maken kosten.

Op al onze dienstverlening zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Roest Singh Advocaten.

Roest Singh Advocaten - Komt op voor uw recht. | © Copyright 2017 | Algemene Voorwaarden | An Idar Creative design