Vreemdelingenrecht

Naar Nederland komen? Iemand naar Nederland halen? Nederlander worden? In Nederland blijven? Nederland verlaten?

Het vreemdelingenrecht heeft betrekking op situaties waarbij men in Nederland wil komen wonen, werken, studeren, of verblijven bij familie. De Nederlandse overheid hanteert een toelatingsbeleid voor vreemdelingen die naar Nederland willen komen. Dit toelatingsbeleid wordt bepaald door de Nederlandse Vreemdelingenwet. Afhankelijk van uw nationaliteit, uw verblijfsdoel en hoe lang u in Nederland wilt blijven, moet u in uw eigen land een visum voor kort verblijf of voorlopig verblijf aanvragen om Nederland in te mogen reizen. De Nederlandse overheid toetst aan de hand van de regels of u hiervoor in aanmerking komt. De beslissing over uw visumaanvraag wordt genomen door Buitenlandse Zaken (BUZA), de Visadienst of de Immigratie- en Naturalisatiedienst, een uitvoeringsinstantie van het Ministerie van Justitie. Roest Singh Advocaten heeft een expertise opgebouwd op het gebied van het vreemdelingenrecht. Onze advocaten willen u graag adviseren en bijstaan op dit gebied.

Procedures waar u mee te maken kunt krijgen:

Roest Singh Advocaten - Komt op voor uw recht. | © Copyright 2017 | Algemene Voorwaarden | An Idar Creative design