Huurrecht

Zowel verhuurders, huurders en onderhuurders van onroerend goed (woonruimte al dan niet bedrijfsruimte) kunnen voor onaangename verrassingen komen te staan wanneer het huurregime niet goed is vastgelegd. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn, voor de verhuurder vanuit financieel oogpunt en voor de (onder) huurder gelet op mogelijke verstoring van zijn huurgenot. Roest Singh Advocaten kan u adviseren omtrent huurkwesties, het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten en daarbij toepasselijke bepalingen. Uiteraard staan wij u ook bij in het voeren van huurprijs wijzigingsprocedures, ontruimingsprocedures, al dan niet in kort geding, en huur beëdigingenprocedures, zowel voor de eisende als verwerende partij.

Huurder

Overweegt u een woning te huren? U krijgt dan vast op enig moment een (concept)huurovereenkomst toegestuurd van de verhuurder. Dikwijls bevatten de door de verhuurder gehanteerde contracten eenzijdige bepalingen die slechts de belangen van de verhuurder dienen. Zijn de bepalingen correct verwoord? Mag uw partner op basis van een (concept)huurcontract bij u inwonen? Dit is maar een greep uit de vragen die kunnen rijzen bij het aangaan van een huurovereenkomst. Het is de zaak van Roest Singh Advocaten u hierin van gedegen advies te voorzien.

Verhuurder

Overweegt u een woning te verhuren? Is het verstandig om tijdelijk of voor onbepaalde tijd te verhuren? Is er wel een verbod van onderverhuur in het contract opgenomen? Kunt u na ommekomst van de contractstermijn van uw huurder af? Roest Singh Advocaten kan u antwoord geven op deze vragen.

Roest Singh Advocaten - Komt op voor uw recht. | © Copyright 2017 | Algemene Voorwaarden | An Idar Creative design