Omgangsregelingen

Minderjarige kinderen hebben recht op omgang met hun beide ouders. Als ouders moet u samen bepalen bij wie de kinderen gaan wonen en wanneer de kinderen de niet-verzorgende ouder kunnen zien. Voor de niet-verzorgende ouder wordt een omgangsregeling afgesproken. Voor de omvang van de omgangsregeling bestaan geen standaardregelingen. U bent vrij te bepalen wanneer, hoe vaak en hoe lang de niet-verzorgende ouder de kinderen ziet. Als u hier samen niet uitkomt, zal de rechter - eventueel na advies van de Raad voor de Kinderbescherming - een besluit nemen.

Roest Singh Advocaten - Komt op voor uw recht. | © Copyright 2017 | Algemene Voorwaarden | An Idar Creative design