Bestuursrecht

Het bestuursrecht bepaalt welke bevoegdheden, rechten en plichten het bestuur (hogere en lagere overheden) heeft en bevat normen voor het bestuurshandelen. Het bestuursrecht is dat deel van het recht dat de relatie tussen bestuur en burger beheerst.

In het bestuursrecht wordt een bezwaarprocedure allereerst behandeld door het bestuursorgaan die de beslissing heeft genomen. Mocht u het daarna nog steeds niet met het bestuursorgaan eens zijn, dan bestaat de mogelijkheid om het geschil aan de bestuursrechter voor te leggen. Tegen de uitspraak van de bestuursrechter kan hoger beroep worden ingesteld. Van belang is dat er tijdig bezwaar wordt ingesteld bij het bestuursorgaan die de beslissing heeft genomen en beroep wordt ingesteld bij het juiste gerecht. Gezien de diversiteit aan rechterlijke instanties, Rechtbanken, Raad van State, Centrale Raad van Beroep, College voor het Bedrijfsleven, is het verstandig om tijdig advies en juridische bijstand te vragen. Wanneer u bijvoorbeeld te maken krijgt met een beslissing van uw gemeente, of de provincie waar u het niet mee eens bent, dan moet u weten hoe u bezwaar aantekent, waar en wanneer u in beroep kunt en of eventueel nog een hogere rechter kan worden ingeroepen.

Roest Singh Advocaten kan u bijstaan en adviseren bij procedures welke te maken hebben met het sociaal recht, vreemdelingrecht en procedures welke te maken hebben met een onrechtmatige overheidsdaad.

Roest Singh Advocaten - Komt op voor uw recht. | © Copyright 2017 | Algemene Voorwaarden | An Idar Creative design