Disclaimer

Roest Singh Advocaten heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Roest Singh Advocaten kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Roest Singh Advocaten besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze site. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk dat via de site van Roest Singh Advocaten toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Roest Singh Advocaten kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Privacy

Roest Singh Advocaten gaat zeer zorgvuldig om met de privacy van haar bezoekers. Via deze website door u verstrekte persoonlijke gegevens gebruiken wij slechts voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld. Uw gegevens worden niet zonder uw goedkeuring aan derden verstrekt.

Copyright

Roest Singh Advocaten behoudt zich het auteursrecht op de via deze site verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, foto- en videomateriaal. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Roest Singh Advocaten mogen de teksten of grafische voorstellingen in de site niet openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.

Roest Singh Advocaten - Komt op voor uw recht. | © Copyright 2017 | Algemene Voorwaarden | An Idar Creative design